Algemeen bestuurslid

Competenties

Is omgevingsbewust: Kent de inhoud van het project Plant a Friend en communiceert met het bestuur. Is zich ook bewust van de omgeving waarin Plant a Friend zich bevind en kent de partners van het sociaal domein in de regio.

Is sociaal sterk: Beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en moet de visie van Plant a Friend op een heldere en duidelijke manier kunnen uitdragen.

Kan samenwerken: Weet anderen te motiveren tot samenwerking. Kan ook zelf bijdragen aan een gezamenlijk resultaat.

Taken

  • Promotie en acquisitie.
  • Voorstellen doen en beleidsontwikkelingen bewaken en bijsturen.
  • Specifieke bestuurstaken uitvoeren, zoals PR, website, publiciteit en doorontwikkeling.
  • Fondsenwerving en het opzetten van een netwerk voor het verwerven van financiële middelen.

Door het uitvoeren van deze functie:

  • Kan je bijdragen aan een belangrijk maatschappelijk doel: het verminderen van eenzame gevoelens van jongeren
  • Krijg je de ruimte om eigen ideeën en initiatieven in te brengen
  • Heb je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen

Eisen

  • Kan een Verklaring Omtrent Gedrag laten zien.
  • Ambitie om zich in te zetten voor een maatschappelijke organisatie en zich te verbinden aan Plant a Friend voor minimaal 1 jaar.
  • Is zich bewust van de positie binnen de organisatie ten opzichte van de kwetsbare doelgroep.