Doel

Het doel van Plant a Friend is om jongeren op een laagdrempelige manier met elkaar te verbinden en zo eenzaamheid tegen te gaan. Door met deze doelgroep in contact te komen kunnen we ze, indien nodig, doorverwijzen naar de juiste instanties en ze helpen met bepaalde problemen.

Plant a Friend is op dit moment actief in twee regio’s: Westland & Borne. In de komende jaren wil Plant a Friend in meer gemeenten actief zijn. Hiervoor zetten we in op het vergroten van bekendheid bij gemeenten en welzijnsorganisaties. Plant a Friend wil worden gezien als onderdeel van de aanpak tegen eenzaamheid en wil een erkende interventie worden. Zo wil Plant a Friend meer jongeren bereiken.