Gevolgen

De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Eenzaamheid verhoogt zelfs de kans op voortijdig overlijden. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij gevolgen de eenzaamheid versterken. Een goede reden om op tijd te handelen! Lees hier meer over de gevolgen van eenzaamheid.

Door eenzaamheid kunnen mensen:

  • Minder goed beslissingen nemen
  • Minder goed inschatten wat anderen denken en voelen
  • Onzekerder van zichzelf worden
  • Gaan klagen, klampen en kluizenaar worden.