Host

Competenties

Is omgevingsbewust: Is goed geïnformeerd over het reilen en zeilen van de organisatie. Weet wat er speelt en vangt signalen op. Is zich ook bewust van de omgeving waarin Plant a Friend zich bevind. Weet de sociale instanties in de regio en kan signaleren wanneer het nodig is om deze in te schakelen.

Is sociaal sterk: De host beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. De host moet de visie van Plant a Friend op een heldere en duidelijke manier kunnen uitdragen.

Kan samenwerken: Weet anderen te motiveren tot samenwerking. Kan ook zelf bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Laat zien dat hij belangrijke informatie tot zich neemt. Kan doorvragen om tot de kern te komen en weet de mening van de spreker samen te vatten zodat de spreker tevreden is en de OR weet wat de concrete bijdrage van de spreker is.

Taken

 • Het hosten van een appgroep
 • Laat het gesprek op gang komen in de appgroep
 • Signaleren wanneer het nodig is om een instantie in te schakelen
 • Promotie en acquisitie
 • De organisatie vertegenwoordigen
 • Op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen onder jongeren
 • Jongeren werven
 • Koppelt terug aan de regio coördinator

Door het uitvoeren van deze functie:

 • Kan je bijdragen aan een belangrijk maatschappelijk doel: het verminderen van eenzame gevoelens van jongeren
 • Krijg je de ruimte om eigen ideeën en initiatieven in te brengen
 • Heb je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen

Eisen

 • Kan een Verklaring Omtrent Gedrag laten zien.
 • Ambitie om zich in te zetten voor een maatschappelijke organisatie.
 • Is zich bewust van de positie binnen de organisatie ten opzichte van de kwetsbare doelgroep.