Oorzaken

Eenzaamheid kan vele oorzaken hebben. Contacten kunnen veranderen of verloren gaan door omstandigheden waarop je zelf weinig tot geen invloed hebt. Zoals ziekte, echtscheiding of het verlies van werk en inkomen. Eenzaamheid kan een duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben, maar ook komen door een opeenstapeling van factoren.

Veranderingen in het sociale netwerk
 • Alleenstaand
 • Scheiding of verlies
 • Slechte relatie
 • Pensionering, ontslag of werkeloosheid
 • Verhuizing of woonomgeving
 • Kinderen krijgen
 • Ziekte of beperking
 • Mantelzorg
 • Pesten
 • Geldproblemen
Individuele oorzaken
 • Autisme
 • Dementie
 • ‘Anders’ zijn
 • Gezondheidsklachten
 • Lichamelijke of verstandelijke beperking
 • Persoonlijke eigenschappen
 • Psychiatrische aandoening
 • Psychose
 • Verwachtingen
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Angst voor afwijzing
 • Weinig sociale vaardigheden
Maatschappelijke oorzaken
 • Negatieve beeldvorming
 • Individualisering
 • Digitalisering

Belangrijk is te kijken naar de (mogelijke) oorzaken en persoonlijke situatie. Wat is het probleem en waar komt het vandaan? Heb je last van emotionele eenzaamheid of sociale, of misschien van beide wel. Eenzaamheid kan een duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben of een combinatie van meerdere oorzaken. Dan kan je kijken wat voor activiteit mogelijk kan helpen eenzaamheid te doorbreken of verminderen.
Bron: https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/oorzaken-van-eenzaamheid