Penningmeester

Competenties

Is digitaal vaardig: Kan omgaan met programma’s die nodig zijn om de taken uit te voeren.

Is nauwkeurig: Let ook op de details, is precies en accuraat. Werkt ordelijk en systematisch en is gericht op de kwaliteit.

Kan samenwerken: Weet anderen te motiveren tot samenwerking. Kan ook zelf bijdragen aan een gezamenlijk resultaat.

Taken

 • Een begroting opstellen
 • Een financiële planning voor meerdere jaren opstellen.
 • Financiële gegevens controleren en beoordelen.
 • Het bestuur en belanghebbenden informeren over de financiële stand van zaken.
 • Betaalopdrachten tekenen.
 • Relevante verzekeringen afsluiten.
 • Samen met de voorzitter het beleidsplan en jaarverslag opstellen.

Door het uitvoeren van deze functie:

 • Kan je bijdragen aan een belangrijk maatschappelijk doel: het verminderen van eenzame gevoelens van jongeren
 • Krijg je de ruimte om eigen ideeën en initiatieven in te brengen
 • Heb je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen

Eisen

 • Kan een Verklaring Omtrent Gedrag laten zien.
 • Ambitie om zich in te zetten voor een maatschappelijke organisatie en zich te verbinden aan Plant a Friend voor minimaal 1 jaar.
 • Is zich bewust van de positie binnen de organisatie ten opzichte van de kwetsbare doelgroep.