Regiocoördinator

Competenties

Kan leiding geven aan hosts: Geeft richting en sturing aan Plant a Friend in de regio. Weet hosts en jongeren te stimuleren om mee te doen met het project.

Is omgevingsbewust: Kent de inhoud van het project Plant a Friend en communiceert met het bestuur. Weet wat er speelt en vangt signalen op. Is zich ook bewust van de omgeving waarin Plant a Friend zich bevind en kent de partners van het sociaal domein in de regio. Weet de sociale instanties in de regio en kan signaleren wanneer het nodig is om deze in te schakelen.

Is sociaal sterk: De regio coördinator beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. De regio coördinator moet de visie van Plant a Friend op een heldere en duidelijke manier kunnen uitdragen.

Kan samenwerken: Weet anderen te motiveren tot samenwerking. Kan ook zelf bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Laat zien dat hij belangrijke informatie tot zich neemt, kan doorvragen om tot de kern te komen en kan deze informatie terugkoppelen aan het bestuur.

Taken

 • Het coördineren van Plant a Friend in de regio
 • Ondersteunen van hosts
 • Promotie en acquisitie
 • Externe contacten onderhouden en daarin activiteiten van de organisatie verantwoorden
 • De organisatie vertegenwoordigen
 • Op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen onder jongeren
 • Jongeren werven
 • Communiceert met het bestuur

Door het uitvoeren van deze functie:

 • Kan je bijdragen aan een belangrijk maatschappelijk doel: het verminderen van eenzame gevoelens van jongeren
 • Krijg je de ruimte om eigen ideeën en initiatieven in te brengen
 • Heb je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen

Eisen

 • Kan een Verklaring Omtrent Gedrag laten zien.
 • Ambitie om zich in te zetten voor een maatschappelijke organisatie en zich te verbinden aan Plant a Friend voor minimaal 1 jaar.
 • Is zich bewust van de positie binnen de organisatie ten opzichte van de kwetsbare doelgroep.