Regiocoördinator

Competenties

Kan leiding geven aan hosts: Geeft richting en sturing aan Plant a Friend in de regio. Weet hosts en jongeren te stimuleren om mee te doen met het project.

Is omgevingsbewust: Kent de inhoud van het project Plant a Friend. Is goed geïnformeerd over het reilen en zeilen van de organisatie. Weet wat er speelt en vangt signalen op. Is zich ook bewust van de omgeving waarin Plant a Friend zich bevind en kent de partners in het sociaal domein. Weet de sociale instanties in de regio en kan signaleren wanneer het nodig is om deze in te schakelen.

Is sociaal sterk: De regio coördinator beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. De regio coördinator moet de visie van Plant a Friend op een heldere en duidelijke manier kunnen uitdragen.

Kan samenwerken: Weet anderen te motiveren tot samenwerking. Kan ook zelf bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Laat zien dat hij belangrijke informatie tot zich neemt. Kan doorvragen om tot de kern te komen en weet de mening van de spreker samen te vatten zodat de spreker tevreden is en de OR weet wat de concrete bijdrage van de spreker is.

Taken

 • Het coördineren van Plant a Friend in de regio
 • Ondersteunen van hosts
 • Promotie en acquisitie
 • Externe contacten onderhouden en daarin activiteiten van de organisatie verantwoorden
 • De organisatie vertegenwoordigen
 • Op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen onder jongeren
 • Jongeren werven
 • Communiceert met het bestuur

Door het uitvoeren van deze functie:

 • Kan je bijdragen aan een belangrijk maatschappelijk doel: het verminderen van eenzame gevoelens van jongeren
 • Krijg je de ruimte om eigen ideeën en initiatieven in te brengen
 • Heb je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen

Eisen

 • Kan een Verklaring Omtrent Gedrag laten zien.
 • Ambitie om zich in te zetten voor een maatschappelijke organisatie en zich te verbinden aan Plant a Friend voor minimaal 1 jaar.
 • Is zich bewust van de positie binnen de organisatie ten opzichte van de kwetsbare doelgroep.