Secretaris

Competenties

Kan zich schriftelijke goed uitdrukken: Weet in heldere taal kernachtig een vergadering te vertalen.

Kan plannen en organiseren: Kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de daarvoor benodigde acties uitzetten.

Kan samenwerken: Weet anderen te motiveren tot samenwerking. Kan ook zelf bijdragen aan een gezamenlijk resultaat.

Is nauwkeurig: Let ook op de details, is precies en accuraat. Werkt ordelijk en systematisch en is gericht op de kwaliteit.

Taken

 • Optreden als informatiepunt voor bestuur en buitenstaanders.
 • Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden.
 • Zorgen dat bestuursleden en betrokkenen op tijd beschikken over relevante informatie.
 • Relevante informatie verzamelen, ordenen en beheren in een toegankelijk archief.
 • Samen met de voorzitter de agenda voorbereiden.
 • Verslaglegging van vergaderingen.
 • Vergaderstukken, verslagen en agenda naar bestuursleden sturen.
 • Overige correspondentie verrichten.
 • Samen met de voorzitter het beleidsplan en jaarverslag opstellen.
 • De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bewaken.

Door het uitvoeren van deze functie:

 • Kan je bijdragen aan een belangrijk maatschappelijk doel: het verminderen van eenzame gevoelens van jongeren
 • Krijg je de ruimte om eigen ideeën en initiatieven in te brengen
 • Heb je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen

Eisen

 • Kan een Verklaring Omtrent Gedrag laten zien.
 • Ambitie om zich in te zetten voor een maatschappelijke organisatie en zich te verbinden aan Plant a Friend voor minimaal 1 jaar.
 • Is zich bewust van de positie binnen de organisatie ten opzichte van de kwetsbare doelgroep.