Signalen

Hoe eerder eenzaamheid wordt herkend, hoe meer je kunt doen voor iemand. De signalen die hieronder staan beschreven, kunnen wijzen op eenzaamheid. Maar let op: de signalen kunnen ook wijzen op andere problemen. Zie je signalen? Maak deze zaken dan bespreekbaar. Het is nooit verkeerd om uit betrokkenheid te handelen.

We hebben hieronder een overzicht met mogelijke signalen en levensgebeurtenissen beschreven. De signalen zijn niet bedoeld om af te vinken, maar kunnen aanleiding zijn voor gesprek.

Lichamelijke signalen
 • verslechterde zelfzorg
 • vermoeidheid
 • hoofdpijn
 • verhoogde spierspanning
 • gebrek aan eetlust
Psychische signalen
 • negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen
 • gevoelens van zinloosheid en uitzichtloosheid
 • gevoelens van verlatenheid
 • teleurstelling
 • verdriet
 • boosheid
 • verlies van vertrouwen in andere mensen
Sociale signalen
 • weinig sociale contacten
 • missen van sociale steun
Gedragsmatige signalen
 • gebrek aan sociale vaardigheden
 • mensen op afstand houden
 • claimgedrag
 • op zichzelf gericht zijn
 • overmatig gebruik of verslaving
Levensgebeurtenissen
 • overlijden van een naaste
 • scheiding
 • ziekte of beperking (van een naaste)
 • verhuizing, migratie of sterk veranderde
 • woonomgeving
 • verlies baan
 • financiële problemen

Levensgebeurtenissen kunnen ook de oorzaak zijn van eenzaamheid. Lees meer over oorzaken.

Deze informatie is ook beschikbaar als handige ‘signaleringskaart eenzaamheid’. Download de Signaleringskaart Eenzaamheid (pdf). Bekijk meer downloads.

Gesprekstips

Als je eenzaamheid bespreekbaar wilt maken, zijn er manieren om het gesprek makkelijker te laten verlopen. Neem de tijd en zorg voor een vertrouwde omgeving als je een gesprek over eenzaamheid aangaat.