Voorzitter

Competenties

Is sociaal sterk: De voorzitter beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. De voorzitter moet de visie van Plant a Friend op een heldere en duidelijke manier kunnen uitdragen.

Kan voorzitten: Kan tijdens de vergadering zorgen voor een inbreng van de bestuursleden en kan komen tot een effectieve besluitvorming. Om tot besluiten te komen kan de voorzitter goed luisteren en samenvatten.

Kan leiding geven: Weet te stimuleren tot samenwerking binnen het bestuur. Weet de taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur te verdelen. Zorgt voor effectieve samenwerking en effectieve besluitvorming. Weet bestuursleden te stimuleren en te motiveren zodat zij met hun kwaliteiten optimaal kunnen presteren.

Is omgevingsbewust: Is goed geïnformeerd over het reilen en zeilen van de organisatie. Weet wat er leeft bij de bestuursleden, vangt signalen op. Is zich ook bewust van de omgeving waarin Plant a Friend zich bevind.

Kan samenwerken: Weet anderen te motiveren tot samenwerking. Kan ook zelf bijdragen aan een gezamenlijk resultaat.

Taken

 • Bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden.
 • Vergaderingen leiden en zorgen voor een proactieve besluitvorming.
 • Externe contacten onderhouden en daarin activiteiten van de organisatie verantwoorden.
 • De organisatie vertegenwoordigen.
 • Op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het terrein van accommodatiebeheer, beleid en bestuur, en het bestuur hiervan op de hoogte stellen.
 • Zich laten adviseren door deskundigen over bijvoorbeeld het gemeentelijk beleid.
 • Het opstellen en van het beleidsplan, werkplan en begroting.

Door het uitvoeren van deze functie:

 • Kan je bijdragen aan een belangrijk maatschappelijk doel: het verminderen van eenzame gevoelens van jongeren
 • Krijg je de ruimte om eigen ideeën en initiatieven in te brengen
 • Heb je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen

Eisen

 • Kan een Verklaring Omtrent Gedrag laten zien.
 • Ambitie om zich in te zetten voor een maatschappelijke organisatie en zich te verbinden aan Plant a Friend voor minimaal 1 jaar.
 • Is zich bewust van de positie binnen de organisatie ten opzichte van de kwetsbare doelgroep.